Styrdokument

Alkohol- och representationspolicy

Den 7 januari 2021 röstades en alkoholpolicy och en representationspolicy igenom av styrelsen. De båda dokumenten finner ni här nedan och gäller styrelsens representation och förhållningssätt till alkohol i samband uppdraget.

Personuppgiftspolicy

Den 12 april 2021 röstades en personuppgiftspolicy igenom av styrelsen. Policyn finner ni här nedan och gäller föreningens behandling av personuppgifter av föreningens medlemmar.