Styrdokument


STYRDOKUMENT


FÖRHÅLLNINGSREGLER COVID-19


På grund av rådande pandemi ser verksamhetsåret inte ut som det brukar. JF har tagit fram förhållningsregler som gäller inom föreningen och som uppdateras kontinuerligt. Den 8 februari 2022 beslutade styrelsen att uppdatera förhållningsreglerna för

bedrivande av fysisk verksamhet under covid-19.


Dokumentet är baserat på Folkhälsomyndighetens samt Örebro universitets riktlinjer.


ALKOHOL- OCH REPRESENTATIONSPOLICY


Den 4 augusti 2021 röstades en alkoholpolicy och en representationspolicy igenom av styrelsen. Dessa ska gälla löpande för sittande styrelser. De båda dokumenten finner ni här nedan och gäller styrelsens representation och förhållningssätt till alkohol i samband uppdraget.


PERSONUPPGIFTSPOLICY


Den 12 april 2021 röstades en personuppgiftspolicy igenom av styrelsen. Policyn finner ni här nedan och gäller föreningens behandling av personuppgifter av föreningens medlemmar.POLICY FÖR KRISKASSA


Den 25 november 2021 röstades en policy för kriskassa igenom av stämman. Policyn finner ni här nedan.