Styrdokument

ALKOHOL- OCH REPRESENTATIONSPOLICY

Den 7/1 2021 röstades en alkoholpolicy och en representationspolicy igenom av styrelsen. De båda dokumenten finner ni här nedan och gäller styrelsens representation och förhållningssätt till alkohol i samband uppdraget.

Personuppgiftspolicy

Den 12/4 2021 röstades en personuppgiftspolicy igenom av styrelsen. Policyn finner ni här nedan och gäller föreningens behandling av personuppgifter av föreningens medlemmar.