Utbildning


UTBILDNING

Att utbildningen håller hög kvalitet är mycket viktigt. Enligt Juridiska Föreningens stadgar ska föreningen genom utbildningsbevakning aktivt verka för att upprätthålla kvalitén på undervisningen. Alla studenter på jurist- och det rättsvetenskapliga programmet är välkomna att höra av sig med synpunkter till föreningen, och det finns dessutom studenter som är så kallade utbildningsråd som driver utbildningsbevakningsfrågor å klassens vägnar.


Föreningen ger även möjlighet för nya studenter att snabbare komma in i studentlivet genom att erbjuda tentatips och en mentor på en högre termin.

 

Under den senare delen av studietiden finns goda möjligheter att påverka vad du vill läsa för kurser. Förutom de fördjupningskurser universitetet erbjuder finns möjlighet till praktik och utlandsstudier. Vi har samlat relevant information för studenter på jurist- och rättsvetarprogrammet här.


För mer information välj en av kategorierna i menyn.