Medborgarjuristerna


MEDBORGARJURISTERNA


Sedan 2011 erbjuder Medborgarjuristerna, i samarbete med Örebro kommun och Juridiska Föreningen vid Örebro universitet, gratis juridisk rådgivning för invånarna i Örebro kommun. Verksamheten är ideell och bedrivs av studenter från juristprogrammet eller rättsvetenskapliga programmet som har genomfört minst fyra terminer. 


Läs mer om verksamheten här.VERKSAMHETEN UNDER CORONA


Med anledning av den rådande coronapandemin hålls inga fysiska träffar*. Det finns istället möjlighet för dig som privatperson att boka ett digitalt rådgivningsmöte med Medborgarjuristerna. Det förutsätts att du har möjlighet till en digital plattform, exempelvis telefon, dator eller övrig surfplatta. Om du saknar sådan kan en telefontid hållas.


*De fysiska mötena på plats hos Servicecenter (Drottninggatan 5 Örebro) är därmed inställda tillsvidare.BOKA TID


Vi behöver veta i förväg vad du vill prata om så vi som rådgivare kan förbereda oss. För att boka ett digitalt möte, maila medborgarjuristerna@gmail.com med en beskrivning av ditt ärende. 


Efter att du har mailatkommer ett möte bokas in efter överenskommelse. Nödvändig information mejlas i god tid innan mötet. 
NUVARANDE LEDNING


Projektledare 

Mia Lemrell

Vice projektledare

Rasmus Rönnberg


FÖLJ MEDBORGARJURISTERNA