Utlandsstudier / Praktik / Valbara kurser


VALRIA KURSER, UTLANDSSTUDIER OCH PRAKTIK


ALLMÄN INFORMATION


Informationen på den här sidan syftar till att samla information som kan vara relevant för just studenter på jurist- och rättsvetarprogrammet. Informationen berör ämnen som endast universitet bestämmer över och därför nås den mest uppdaterade informationen genom Örebro universitets hemsida, studievägledare eller kursansvarig.


VALFRIA KURSER


Valfri kurs innebär att studenten själv får bestämma vad hen ska läsa för kurs. Man kan till exempel välja att tillgodoräkna sig en tidigare kurs som man kanske läste innan man påbörjade programmet, åka på en utbytestermin, göra praktik eller läsa en kurs på ett annat universitet.

På juristprogrammet läser studenterna valfria kurser på den senare delen av termin 7 och hela termin 8 (dvs. 45 hp). Dock måste 15 hp av de valfria kurserna vara inom rättsvetenskap på avancerad nivå, men resterande 30 hp får vara inom vilket ämne som helst, så länge kursen inte innehållsmässigt överlappar kurserna som ingår i programmet.

På det rättsvetarprogrammet krävs för att ta sin kandidatexamen 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde (dvs. rättsvetenskap) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Detta innebär att tre terminer kan bytas ut mot kurser inom andra ämnen än rättsvetenskap när man ansöker om examen, om så önskas.

 

Mer information kan ni hitta i programmens utbildningsplan, eller genom studievägledarna.UTBILDNINGSPLANER

Rättsvetarprogrammet

Juristprogrammet

UTLANDSSTUDIER


Studenter på det rättsvetarprogrammet på termin 5 och juriststudenter på termin 8 kan studera på ett universitet utomlands under en termin. Det man studerar ska då motsvara 30 hp.


Örebro universitet har avtal med flera universitet runt om i världen som gör att du som student inte behöver betala någon terminsavgift när du åker på utlandsstudier. Du behåller ditt studiemedel och kan dessutom söka olika stipendier, se mer info här.


Avtalen för jurist- och rättsvetarprogrammet gäller för det mesta kurser inom rättsvetenskap. Om det inte finns tillräckligt med kurser kan en bedömning göras av om andra kurser kan läsas. Som student ska du skicka in en blankett om förhandsbesked där institutionen bedömer om kurserna kan godkännas eller ej.


För att åka på utlandsstudier måste du ansöka om en plats på det universitet du vill åka till. Rättsvetarstudenter ska ansöka senast termin 3 och juriststudenter rekommenderas ansöka redan 1,5 år innan avresa, dvs. under hösten termin 5. Deadline för ansökan till utbytesstudier är i december och i maj varje år. Mer information om ansökningen hittar du här.

 

Mer information om utbytesstudier hittar du på Örebro universitets hemsida om respektive program och här.


Vilka universitet som Örebro universitet har avtal med hittar du i Sökportalen för utbytesplatser via Örebro universitet.


Har ni frågor är det bästa att kontakta Internationella kontoret eller studievägledarna.

PRAKTIK


På rättsvetarprogrammet finns möjlighet till praktik under termin 5. För juristprogrammet rekommenderar Juridicum (institutionen) att förlägga praktiken på termin 8, men det finns även möjlighet att göra praktik under termin 7 och 9.


Under praktiken läser man kursen ”Praktik med juridiskt utredningsarbete” 15 hp eller 30 hp. För juriststudenter blir praktiken en av de valfria kurserna och för rättsvetarstudenter ersätter praktiken en av de rekommenderade kurserna inom programmet.


Det är studenten själv som ansvarar för att hitta sin praktikplats, men den måste beviljas av kursansvarig minst fyra veckor innan kursstart. Juridiska Föreningen har samlat praktikannonser här.


Mer information hittar ni även på Örebro universitets hemsida här.


 

UTLANDSPRAKTIK


Det är även möjligt att förlägga sin praktik utomlands. Även detta görs genom kursen ”Praktik med juridiskt utredningsarbete”, 15 eller 30 hp. Det är studenten själv som ansvarar för att hitta praktikplats och denna måste beviljas av kursansvarig. Universitetet har samlat ett antal praktikannonser här.


För att täcka vissa av de merkostnader en flytt utomlands medför kan man, om praktiken görs inom EU, ansöka om stipendiet Erasmus+ praktikstipendium. Läs mer här.


 

UPPSATSPRAKTIK


En uppsatspraktik innebär att man samlar in data för sin uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister-, master- eller doktorsavhandling. Man följer då den vanliga kursplanen för aktuell uppsats. Vill man göra sin uppsatspraktik utomlands så kan man söka två typer av stipendier: Minor field studies och Erasmus+ praktikstipendium. De ställer olika krav för att få stipendiet, exempelvis ifall studenten behöver en praktikplats eller endast en handledare i landet som hen åker till. Du kan läsa mer här.