Utbildning

UTBILDNING

Att utbildningen håller hög kvalitet är mycket viktigt. Enligt Juridiska Föreningens stadgar ska föreningen genom utbildningsbevakning aktivt verka för att upprätthålla kvalitén på undervisningen. Alla studenter på jurist- och det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning är välkomna att höra av sig med synpunkter till föreningen, och det finns dessutom studenter som är så kallade utbildningsråd som driver utbildningsbevakningsfrågor å klassens vägnar.


Föreningen ger även möjlighet för nya studenter att snabbare komma in i studentlivet genom att erbjuda tentatips och en mentor på en högre termin.

 

Under den senare delen av studietiden finns goda möjligheter att påverka vad du vill läsa för kurser. Förutom de fördjupningskurser universitetet erbjuder finns möjlighet till praktik och utlandsstudier. Vi har samlat relevant information för studenter på jurist- och rättsvetenskapsprogrammet under fliken ”valmöjligheter inom utbildningen.


För mer information välj en av kategorierna i menyn

Juriststudenter, se hit!

 

JURO:s styrelse har sedan en tid tillbaka arbetat med att utforma en undersökning om psykiskt mående på juristprogrammet. Undersökningen är i form av en enkät som går ut till juriststudenter vid alla lärosäten där juristexamina utfärdas.


Undersökningens syfte är att göra en nationell kartläggning av eventuella orsaker till stress på våra juristutbildningar. Denna data kommer användas i JURO:s kontinuerliga påverkansarbete. 


Vem kan besvara undersökningen?

Du som studerar grundutbildningen d.v.s. T1-9.

 

Hur lång tid tar det?

Enkäten tar ca 7–10 minuter att genomföra.

 

Varför?

Genom att besvara enkäten hjälper du oss i det fortlöpande arbetet för studenternas räkning.


Mer information hittar du på www.juro.se eller din lokala juridiska förening.

 

Svara så ärligt och utförligt du kan!

 

Vi önskar ha ditt svar senast 16 maj.


LÄNK TILL ENKÄTEN:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Wellbeing_of_Swedish_law_students